TorcUP Việt Nam

Dụng cụ Tuabin

Thiết Bị Phụ Trợ

Dụng cụ Tuabin

Mô tả

Mục đích được sử dụng dùng để lắp ráp, bảo trì, sửa chữa cho tuabin phát điện.

Đầy đủ các loại dụng cụ tiêu chuẩn và dụng cụ đúc.

dung-cu-tuabin