Được sự ủy quyền và phân phối chính hãng dòng cờ lê thủy lực tại thị trường Việt Nam, Đại Thịnh Phát đảm nhiệm các công việc chăm sóc khách hàng khi mua sản phẩm của hãng TorcUp.